Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Việt Nam và Hàn Quốc", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
5 tháng đầu năm 2023, nhập siêu từ thị trường Hàn Quốc giảm 38,3%

5 tháng đầu năm 2023, nhập siêu từ thị trường Hàn Quốc giảm 38,3%

5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 9,6 tỷ USD, nhập khẩu 20,4 tỷ USD, nhập siêu từ thị trường này giảm 38,3%, còn 10,8 tỷ USD.
Phiên bản di động