Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "thời kỳ 2021 - 2030", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng dự kiến xây dựng ở đâu?

Hai trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng dự kiến xây dựng ở đâu?

Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trong giai đoạn tới năm 2030.
Phiên bản di động