Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "thẻ bảo hiểm y tế", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Vì sao thẻ bảo hiểm y tế mới lược bỏ thông tin hạn sử dụng?

Vì sao thẻ bảo hiểm y tế mới lược bỏ thông tin hạn sử dụng?

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới chỉ ghi ngày bắt đầu hiệu lực và không ghi thời điểm hết hạn, làm cách nào để người dân biết được khi nào phải đóng mới?
Phiên bản di động