Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "sản xuất kinh doanh của PVN", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Petrovietnam: Không thỏa mãn, "ngủ quên trên chiến thắng" tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững

Petrovietnam: Không thỏa mãn, "ngủ quên trên chiến thắng" tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững

Sau 9 tháng đầu năm, đứng trước thành tích trong sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn coi đó là mục tiêu để nỗ lực vươn xa hơn.
Phiên bản di động