Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Luật phòng, chống rửa tiền", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Siết chặt giao dịch đáng ngờ

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Siết chặt giao dịch đáng ngờ

Từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Phiên bản di động