Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Dầu khí Việt Nam", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1243/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn đến hết năm 2025”.
Petrovietnam: Không thỏa mãn, "ngủ quên trên chiến thắng" tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững

Petrovietnam: Không thỏa mãn, "ngủ quên trên chiến thắng" tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững

Sau 9 tháng đầu năm, đứng trước thành tích trong sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn coi đó là mục tiêu để nỗ lực vươn xa hơn.
Phiên bản di động