Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "chính sách của Việt Nam", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Hiệp định EVFTA: Thêm động lực để hoàn thiện năng lực thể chế

Hiệp định EVFTA: Thêm động lực để hoàn thiện năng lực thể chế

Hiệp định EVFTA đã có tác động thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách của Việt Nam theo hướng tiến bộ hơn, phù hợp với các cam kết quốc tế.
Phiên bản di động