Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "12 mỏ bô-xít", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Đắk Nông công bố 12 mỏ bô-xít là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Đắk Nông công bố 12 mỏ bô-xít là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản bô-xít tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Phiên bản di động