Đảng ủy cơ quan điều hành PV GAS sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2025-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tổng công ty Khí Việt Nam phát triển khách hàng hóa dầu khí tiếp đoàn thuộc Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ cấp cao của Tổng công ty Khí Việt Nam

Căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều hành (CQĐH) Tổng công ty, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS, ngày 19/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty. Về phía Đảng bộ CQĐH có các Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc, đại diện của các tổ chức đoàn thể và các đồng chí trong BCH Đảng bộ CQĐH.

Chủ tọa Hội nghị gồm: Đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Công Luận - Phó Bí thư Đảng ủy CQĐH.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị đã nghe đồng chí Triệu Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy CQĐH báo cáo Sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ; đồng thời kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ CQĐH đối với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ CQĐH nhiệm kỳ 2020-2025 từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đơn vị từ đầu nhiệm kỳ đến nay (5/2023); qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm.

Nhìn lại hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ CQĐH của nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2023 cho thấy: Mặc dù có nhiều yếu tố khó khăn do đại dịch Covid-19, một số xung đột xảy ra trên thế giới ảnh hưởng đến nền kinh tế chung cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. BCH đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Tổng công ty/đơn vị; thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sâu sắc
Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sâu sắc

Các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra về cơ bản là đạt được hơn cả mong đợi trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn đặc biệt là chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ là tổ chức đảng được Đảng ủy cấp trên đánh giá cao, cán bộ, đảng viên luôn được đánh giá, phân loại từ mức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần tiếp tục nâng cao năng lực công tác của cấp ủy thông qua đào tạo, bồi dưỡng, xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục; cần bổ sung nhân sự có chuyên môn về công tác đảng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhằm xây dựng Đảng bộ xứng tầm là tổ chức đảng đi đầu của Đảng bộ Tổng công ty.

Ý kiến đóng góp của đại diện Đoàn thanh niên
Ý kiến đóng góp của đại diện Đoàn thanh niên

Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ CQĐH Tổng công ty cũng đề ra Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CQĐH toàn nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh sẽ có nhiều thách thức do bối cảnh vĩ mô, thị trường hết sức khó khăn, đặc biệt khối lượng công việc chuyên môn mà CQĐH phải tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát khá nhiều; một số công việc cần được xử lý nhanh trong bối cảnh hệ thống quy định pháp luật với hoạt động sản xuất, kinh doanh khí đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều vướng mắc khi thực hiện; cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh; các điều kiện sản xuất kinh doanh không thuận lợi như giai đoạn trước đây.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự trình bày các tham luận, thảo luận về các nội dung báo cáo, qua đó đưa ra được những định hướng, giải pháp góp phần triển khai tốt hơn các nội dung công tác cho nửa nhiệm kỳ còn lại. Các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, sâu sắc đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS chúc mừng những thành quả đã đạt được trên mọi mặt trong nửa nhiệm kỳ qua; đánh giá cao vai trò của Đảng bộ CQĐH luôn đi đầu gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vai trò của một Đảng bộ có vị trí đặc biệt quan trọng trong Đảng bộ PV GAS.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ CQĐH
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Đảng bộ CQĐH

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng đã trao đổi, định hướng đồng thời chỉ đạo, gợi mở nhiều vấn đề quan trọng về yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động của Đảng bộ CQĐH trong thời gian tới. Khẳng định vị thế của Đảng bộ đầu não, Đảng bộ CQĐH cần duy trì tâm thế của đảng bộ kiểu mẫu, đi đầu nêu gương, luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm, quyết liệt đổi mới, tiến bước với khí thế mới, góp phần to lớn vào thành công của toàn Đảng bộ PV GAS những năm tiếp theo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư biểu dương kế hoạch hành động hoàn chỉnh, các ý kiến đóng góp thẳng thắn, tinh thần đoàn kết và sáng tạo, quyết tâm vượt qua thách thức để xây dựng cơ sở đảng vững mạnh. Tin tưởng với nỗ lực chung sức đồng lòng vì những mục tiêu chung, Đảng bộ CQĐH sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra, góp phần vào những thành tích nổi bật của toàn Đảng bộ PV GAS.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Tổng kết hội nghị, đồng chí Triệu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy CQĐH Tổng công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, cũng như các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu tham dự để đưa vào dự thảo báo cáo trình hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo và cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ CQĐH từ nay đến cuối nhiệm kỳ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của PV GAS.

PV GAS

Tin mới cập nhật

Doanh nghiệp trong tuần: HAGL tung

Doanh nghiệp trong tuần: HAGL tung 'game' mới, Minh Phú muốn làm NƠXH

HAGL tung 'game' phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới, Minh Phú muốn làm NƠXH, Novaland nhận loạt tin vui... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
Các thương hiệu hàng tiêu dùng đình đám liên tục chứng kiến doanh số sụt giảm

Các thương hiệu hàng tiêu dùng đình đám liên tục chứng kiến doanh số sụt giảm

Các thương hiệu Unilever, Nestlé và Kraft Heinz đều chỉ ra rằng tốc độ tăng giá sẽ chậm lại trong năm tới.
PV GAS TRADING xác lập những cột mốc mới trong kinh doanh

PV GAS TRADING xác lập những cột mốc mới trong kinh doanh

PV GAS TRADING đã tổ chức Hội nghị Người lao động nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.
Sân bay duy nhất của tỉnh Thanh Hóa: Trên 11 năm tuổi, đón đưa hàng triệu hành khách mỗi năm

Sân bay duy nhất của tỉnh Thanh Hóa: Trên 11 năm tuổi, đón đưa hàng triệu hành khách mỗi năm

Trước thời điểm đại dịch Covid-19 xảy ra, sân bay Thọ Xuân thường xuyên lọt Top trong những cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng hành khách nhanh nhất cả nước.
Dấu ấn doanh nhân đất Cảng Phan Mạnh Dũng và Công ty Hoàng Phát

Dấu ấn doanh nhân đất Cảng Phan Mạnh Dũng và Công ty Hoàng Phát

Công ty ĐT Công trình và TM Hoàng Phát bị Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ vi phạm xin cấp phép dự án khoáng sản sau đó "chuyển nhượng chui" cho bên khác khai thác.
Xây dựng dàn lãnh đạo có học vị "khủng", Đèo Cả hoạt động ra sao?

Xây dựng dàn lãnh đạo có học vị "khủng", Đèo Cả hoạt động ra sao?

Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng gây ấn tượng với quan điểm nêu cao vai trò của học tập và chủ động trong việc xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cho tập đoàn.
Thành Bưởi  ngưng hoạt động và cuộc đua lợi nhuận

Thành Bưởi ngưng hoạt động và cuộc đua lợi nhuận

Thành Bưởi, hãng xe khách chiếm thị phần lớn khu vực phía Nam ngưng hoạt động sẽ mở ra cơ hội cho các nhà xe có chung tuyến đường
Thành Bưởi bị tước giấy phép 3 tháng, nhà xe Thành Lê lên thế chân?

Thành Bưởi bị tước giấy phép 3 tháng, nhà xe Thành Lê lên thế chân?

Trên các diễn đàn, một số người thường đi các tuyến xe của Thành Bưởi bày tỏ sự tiếc nuối và mong nhà xe Thành Lê sẽ sớm ra mắt, đi vào hoạt động.
Công ty Hoa Sơn quy tụ dàn lãnh đạo cũ của Than Núi Béo và xê ri thắng thầu kỳ tích

Công ty Hoa Sơn quy tụ dàn lãnh đạo cũ của Than Núi Béo và xê ri thắng thầu kỳ tích

Sau khi về hưu, ông Phạm Minh Thảo, Lại Văn Sơn, Nguyễn Phúc Hưng tập trung tâm sức và thời gian để phát triển Công ty Hoa Sơn thành nhà thầu lừng danh đất mỏ.
Tập đoàn Bamboo Capital vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023

Tập đoàn Bamboo Capital vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023

Ngày 26/10, Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) được vinh danh tại Lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - PROFIT500 năm 2023.

Tin khác

Công ty Khai thác khoáng sản - dấu ấn vượt khó và những điều khác biệt

Công ty Khai thác khoáng sản - dấu ấn vượt khó và những điều khác biệt

Những đối tác thân cận, đặt dưới sự điều hành khéo léo, nhanh nhạy của Đại tá Nguyễn Văn Xuyến là nhân tố đưa con thuyền Khai thác khoáng sản vượt lên sóng cả.
PG Bank có quyền Tổng giám đốc mới, đổi tên và đổi trụ sở mới

PG Bank có quyền Tổng giám đốc mới, đổi tên và đổi trụ sở mới

Vừa qua, PG Bank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để bổ nhiệm nhân sự, bà Đinh Thị Huyền Thanh trở thành quyền Tổng giám đốc mới.
Tướng mới của Vietravel Airlines là ai?

Tướng mới của Vietravel Airlines là ai?

Ông Hoàng Minh Hải, cựu CEO Bamboo Airways được bổ nhiệm trở thành Tân Tổng giám đốc của hãng hàng không Vietravel Airlines, thay thế vị trí ông Vũ Đức Biên.
Xuyên lăng kính Huda, thấu hiểu trải nghiệm hành trình đặc biệt

Xuyên lăng kính Huda, thấu hiểu trải nghiệm hành trình đặc biệt

Bia Huda kỷ niệm cột mốc 5 năm “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" bằng một hành trình đặc biệt.
Công ty 45, "lá cờ đầu" của Tổng công ty Đông Bắc kinh doanh thế nào?

Công ty 45, "lá cờ đầu" của Tổng công ty Đông Bắc kinh doanh thế nào?

Ban lãnh đạo Tổng công ty Đông Bắc có nhiều thành viên đi lên từ Công ty 45, chẳng hạn như Đại tá Trần Duy Lê, Đại tá Đặng Văn Dũng, Đại tá Nguyễn Bảo Anh.
Bà Phạm Thị Thu Hiền trở thành tân Tổng Giám đốc Vincom Retail

Bà Phạm Thị Thu Hiền trở thành tân Tổng Giám đốc Vincom Retail

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức Tổng giám đốc và công ty có Phó Tổng giám đốc thường trực mới.
Petrovietnam: Không thỏa mãn, "ngủ quên trên chiến thắng" tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững

Petrovietnam: Không thỏa mãn, "ngủ quên trên chiến thắng" tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững

Sau 9 tháng đầu năm, đứng trước thành tích trong sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn coi đó là mục tiêu để nỗ lực vươn xa hơn.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà sang tên M.O.I Cosmetics cho thương nhân Trung Quốc

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà sang tên M.O.I Cosmetics cho thương nhân Trung Quốc

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, giọng ca đình đám trong showbiz Việt đã thành lập thương hiệu mỹ phẩm trang điểm nức tiếng M.O.I Cosmetics vào năm 2017.
Tương lai mờ mịt cho Evergrande: Tái cơ cấu hay sụp đổ hoàn toàn?

Tương lai mờ mịt cho Evergrande: Tái cơ cấu hay sụp đổ hoàn toàn?

Công ty bất động sản Trung Quốc Evergrande đang đối mặt với những khó khăn trong kế hoạch tái cơ cấu nợ của mình.
Bain Capital đầu tư tối thiểu 200 triệu USD vào Masan Group

Bain Capital đầu tư tối thiểu 200 triệu USD vào Masan Group

Bain Capital vừa đầu tư tối thiểu 200 triệu USD vào Masan Group thông qua việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi.
Xem thêm

Đọc nhiều

Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Phản ánh mua hàng chưa đảm bảo chất lượng: EVN Hải Dương và cơ quan chức năng nói gì?

Đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã có trao đổi với Báo Công Thương liên quan đến phản ánh mua sản phẩm LBFCO 35kV không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.
Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Bộ Công an: Xử lý vi phạm nồng độ cồn không ngoại lệ, không vùng cấm

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ và "đi vào bữa cơm của mỗi gia đình".
Thất vọng sau đêm diễn của sao Việt

Thất vọng sau đêm diễn của sao Việt

Không ít sao Việt khi hát live tại sự kiện hoàn toàn khác so với bản thu âm, khiến khán giả không khỏi thất vọng.
Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11: Phản ánh liên quan Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Công ty HTV – TMS

Nhịp cầu Công Thương ngày 28/11 nhận phản ánh liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, công ty HTV – TMS và nhiều đơn vị khác.
Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/11/2023: Đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 28/11/2023, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 28/11 thế nào?
Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023: Giá dầu thế giới tăng vọt

Giá xăng dầu hôm nay ngày 29/11/2023 bất ngờ tăng vọt, trong đó giá dầu Brent vượt mốc 80 USD/thùng và giá dầu WTI đạt trên mức 76 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay ngày 30/11/2023 tiếp tục tăng trưởng, trong đó, giá dầu Brent vượt mốc 81 USD/thùng và giá dầu WTI trên 77 USD/thùng.
Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Ngẫm chuyện thương mại điện tử từ việc chậm chân trong giao hàng chặng cuối

Thương mại điện tử của Việt Nam phát triển nhanh nhưng việc “chậm chân” trong giao hàng chặng cuối đang là cái “gót chân Achilles".
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/12/2023: Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 1/12/2023: Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày mai 1/12/2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023: Dầu giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023: Dầu giảm giá

Giá xăng dầu hôm nay ngày 1/12/2023 quay đầu giảm nhẹ, trong đó dầu WTI giảm 0,4%, dầu Brent giảm hơn 0,3%.
Phiên bản di động