5 chính sách cơ bản vừa được bổ sung trong Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy

Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thứ trưởng Bộ Công an: Hạ mức tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, hậu quả rất lớn Nhịp cầu Công Thương ngày 2/10: Phản ánh liên quan lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, phòng cháy Hà Nội: Một buổi chiều hai vụ cháy, không có thiệt hại về người

Theo Bộ Công an, Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; cụ thể hoá và tạo cơ sở pháp lý bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp 2013 và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tính mạng, sức khoẻ con người, tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức cá nhân; tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành và bổ sung quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy cà cứu nạn, cứu hộ với 5 chính sách cơ bản, gồm:

Một là, về hoạt động phòng cháy, chữa cháy; phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; phân cấp, xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Quy định bao quát, cụ thể các loại hình cơ sở thuộc diện quản lý; phân cấp, xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Thêm đó, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các quy định còn chưa cụ thể, chưa rõ ràng hoặc bổ sung các nội dung mới để đảm bảo thực thi quy định về hoạt động phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; phân cấp, xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở, chủ hộ gia đình, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh việc phân công, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong công tác đầu tư, quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Công an đã chủ trì xây dựng dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy cà cứu nạn, cứu hộ với 05 chính sách cơ bản.
Bộ Công an đã chủ trì xây dựng dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy cà cứu nạn, cứu hộ với 05 chính sách cơ bản

Hai là, về các hoạt động cứu nạn, cứu hộ có tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân.

Bổ sung các quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động cứu nạn, cứu hộ, phạm vi hoạt động cứu nạn, cứu hộ, các điều kiện bảo đảm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác cứu nạn, cứu hộ; quy định phòng ngừa sự cố, tai nạn.

Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phương án sẵn sàng xử lý các tình huống cứu nạn, cứu hộ; công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về cứu nạn, cứu hộ; chế độ chính sách đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và những vấn đề khác có liên quan tới công tác cứu nạn, cứu hộ

Ba là, quy định thực hiện xã hội hoá công tác phòng cháy, chữa cháy. Sửa đổi, bổ sung các quy định để đẩy mạnh xã hội hoá một số nội dung trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy như: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy, chữa cháy; kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; thi công lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, có chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy, chữa cháy; hoàn trả bồi thường thiệt hại phương tiện, tài sản được huy động để chữa cháy; chính sách đối với người tham gia chữa cháy; chính sách khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy…

Bốn là, về xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Điều chỉnh quy định việc xây dựng, bố trí lực lượng phù hợp với từng địa phương, địa bàn và linh động để các địa phương được chủ động căn cứ vào yêu cầu công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở từng địa bàn, cơ sở.

Quy định cụ thể toàn diện nhiệm vụ trong văn bản luật, nhất là những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, qua đó bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp năm 2013.

Đổi mới và đa dạng hoá hình thức, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; củng cố phát triển lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và dân phòng; nghiên cứu quy định về hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện để tăng cường nguồn nhân lực phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Năm là, bảo đảm điều kiện đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA, nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ, nguồn đóng góp tự nguyện, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và các nguồn lực khác theo quy định pháp luật.

Đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư phát triển phòng cháy, chữa cháy thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và các tổ chức xã hội khác; bổ sung hoàn thiện chế độ, chính sách nhằm thu hút nhân lực phục vụ chuyên nghiệp trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở.

Ngọc Hoa

Tin mới cập nhật

Đề xuất thành lập sàn giao dịch xăng dầu: Góc nhìn chuyên gia

Đề xuất thành lập sàn giao dịch xăng dầu: Góc nhìn chuyên gia

Mới đây, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu.
3 lời khuyên từ chuyên gia về kênh đầu tư tiềm năng thay thế vàng

3 lời khuyên từ chuyên gia về kênh đầu tư tiềm năng thay thế vàng

Thị trường vàng bình ổn chưa được bao lâu, giờ lại bắt đầu có sự dịch chuyển do ảnh hưởng từ diễn biến “nghẹt thở" của cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.
Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay,…
Cần sớm có các chính sách khả thi để phát triển tài chính xanh

Cần sớm có các chính sách khả thi để phát triển tài chính xanh

Tại Việt Nam, tài chính xanh đang nổi lên như hướng đi cần thiết để triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thị trường bất động sản: Những kịch bản cho 6 tháng cuối năm

Thị trường bất động sản: Những kịch bản cho 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm được coi là một giai đoạn đặc biệt với thị trường bất động sản Việt Nam khi một loạt các luật có tác động trực tiếp tới thị trường có hiệu lực.
Thủ tướng: Không để chậm trễ, lãng phí gần 670 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Thủ tướng: Không để chậm trễ, lãng phí gần 670 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, năng động, đổi mới sáng tạo trong giải ngân vốn đầu tư công.
Thu ngân sách ngành thuế tăng vọt nhờ chuyển đổi số

Thu ngân sách ngành thuế tăng vọt nhờ chuyển đổi số

Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã góp phần giúp số thu ngành Thuế thực hiện đảm bảo tiến độ dự toán, chống thất thu ngân sách.
Bùng nổ xu hướng du lịch mới giữa cao điểm hè

Bùng nổ xu hướng du lịch mới giữa cao điểm hè

Trong bối cảnh kinh tế eo hẹp, giá vé máy bay đắt đỏ, với mong muốn được tận hưởng một mùa hè trọn vẹn, ý nghĩa, nhiều người đã chuyển hướng đi du lịch.
Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Tiêu điểm kinh tế tuần qua: Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung dài hạn; Việt Nam tặng Lào xe điện VinFast,… là những tin đáng chú ý tuần qua.
Kiểm soát

Kiểm soát 'chặt' lạm phát, tránh các mặt hàng thiết yếu 'leo thang' theo lương

Để việc tăng lương có ý nghĩa, phải kiểm soát được lạm phát, tránh tình trạng các mặt hàng thiết yếu tăng giá theo kiểu ''leo thang'' theo lương.

Tin khác

8 điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm

8 điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm

Kinh tế Việt Nam trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều điểm sáng bất chấp kinh tế thế giới còn phục hồi chậm và không đồng đều.
Hãng bay nào đúng giờ nhất nửa đầu năm 2024?

Hãng bay nào đúng giờ nhất nửa đầu năm 2024?

Nửa đầu năm 2024 có 98.106 chuyến bay cất cánh đúng giờ và hãng hàng không "trẻ nhất" Vietravel Airlines của Việt Nam hiện là hãng bay đúng giờ nhất với 83,6%.
Loay hoay

Loay hoay ''bài toán'' lương lẽo đẽo theo... giá

Để việc tăng lương thực chất, đồng thời đảm bảo kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo kế hoạch, theo các chuyên gia, cần triển khai linh hoạt các giải pháp.
Google hợp tác thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo AI tại Việt Nam

Google hợp tác thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo AI tại Việt Nam

Ngày 11/7 tại Hà Nội, Google phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi động Chương trình “Kiến tạo tương lai AI Việt Nam".
Thanh tra Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Doanh nghiệp nói gì?

Thanh tra Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Doanh nghiệp nói gì?

Bộ Tài chính vừa quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và 3 công ty con.
Lạm phát năm 2024: Khả năng tăng mạnh là khó xảy ra

Lạm phát năm 2024: Khả năng tăng mạnh là khó xảy ra

Theo các chuyên gia, mặc dù có nhiều yếu tố tạo sức ép lên lạm phát song lạm phát năm 2024 hoàn toàn nằm trong mục tiêu được Quốc hội xác định.
Khách hàng mới trúng giải tiền tỷ xố số Vietlott mua vé ở đâu?

Khách hàng mới trúng giải tiền tỷ xố số Vietlott mua vé ở đâu?

Hai khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 2 trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1057, loại hình xổ số Power 6/55 tối ngày 6/7 của xổ số Vietlott.
Doanh nghiệp bất động sản vẫn khó tiếp cận nguồn vốn

Doanh nghiệp bất động sản vẫn khó tiếp cận nguồn vốn

Bất động sản là ngành duy nhất hiện có số doanh nghiệp thành lập mới “đi lùi” theo ghi nhận tại hội thảo về tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản.
Giá vàng tạm lắng sóng, cần làm gì tiếp theo?

Giá vàng tạm lắng sóng, cần làm gì tiếp theo?

Những đợt sóng trên thị trường vàng trong nước đã lắng xuống cũng là lúc nhiều giải pháp bình ổn về lâu dài được đề xuất.
Việt Nam tiếp tục thăng hạng về chỉ số minh bạch ngân sách

Việt Nam tiếp tục thăng hạng về chỉ số minh bạch ngân sách

Xếp hạng minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được nâng lên ở mức 57/125 quốc gia, tăng 11 bậc so với kỳ đánh giá năm 2021 và tăng 20 bậc so với năm 2019.
Xem thêm

Đọc nhiều

Xuất hiện nhiều diễn biến mới, giá hồ tiêu sắp tới ra sao?

Xuất hiện nhiều diễn biến mới, giá hồ tiêu sắp tới ra sao?

Giá hồ tiêu chưa có động lực mới để tăng nhưng cũng khó giảm thêm so với ngưỡng giá hiện tại.
Chứng khoán tuần qua: Thị trường diễn biến với sự giằng co trong xu hướng giảm

Chứng khoán tuần qua: Thị trường diễn biến với sự giằng co trong xu hướng giảm

Thị trường chứng chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần giao dịch tiêu cực khi giảm đến 4/5 phiên, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp đi xuống.
Chứng khoán hôm nay 18/7/2024: Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán hôm nay 18/7/2024: Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ nhóm cổ phiếu ngân hàng

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 18/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chứng khoán hôm nay 19/7/2024: Nhóm cổ phiếu công nghệ, ngân hàng có thể tiếp đà tăng

Chứng khoán hôm nay 19/7/2024: Nhóm cổ phiếu công nghệ, ngân hàng có thể tiếp đà tăng

Cập nhật tin tức thị trường chứng khoán hôm nay ngày 19/7/2024; nhận định về thị trường chứng khoán ngành Công Thương; thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bộ Tài chính kiến nghị không giảm 50% phí trước bạ, người mua ô tô 'vỡ mộng'

Bộ Tài chính kiến nghị không giảm 50% phí trước bạ, người mua ô tô 'vỡ mộng'

Thông tin Bộ Tài chính xin rút đề xuất giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đã khiến không ít người tiêu dùng thất vọng.
Brazil mất mùa diện rộng: Cơ hội nào cho ngành hồ tiêu Việt?

Brazil mất mùa diện rộng: Cơ hội nào cho ngành hồ tiêu Việt?

Giá hồ tiêu Việt được dự báo có dư địa tăng cao trong bối cảnh hồ tiêu Brazil mất mùa diện rộng năm thứ 3 liên tiếp.
Rút đề xuất giảm 50% phí trước bạ với ô tô tác động gì đến thị trường?

Rút đề xuất giảm 50% phí trước bạ với ô tô tác động gì đến thị trường?

Đồng tình với ý kiến rút đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước song các chuyên gia cho rằng, cần có chính sách dài hơi, bền vững hơn.
Những thói quen xấu dễ gây đột quỵ mùa nắng nóng

Những thói quen xấu dễ gây đột quỵ mùa nắng nóng

Một số thói quen có hại trong ngày nắng nóng có thể khiến sức khoẻ của bạn bị giảm sút, thậm chí dẫn đến đột quỵ.
Bất ngờ với những lợi ích của các loại đậu cho sức khỏe

Bất ngờ với những lợi ích của các loại đậu cho sức khỏe

Các loại đậu đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cholesterol, giảm lượng đường trong máu và tăng vi khuẩn có lợi trong đường ruột...
Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh: Không còn nhà phố giá dưới 5 tỷ đồng

Thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh: Không còn nhà phố giá dưới 5 tỷ đồng

Chuyên gia dự báo, đến năm 2026, TP.Hồ Chí Minh sẽ không còn các sản phẩm nhà liền thổ (nhà phố, biệt thự) có giá dưới 5 tỷ đồng.
Phiên bản di động