e magazine
Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

09/02/2024 07:59

Ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dành cho Báo Công Thương cuộc phỏng vấn trước thềm năm mới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Cơ hội để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Đà Nẵng Đà Nẵng: Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ
Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

- Ngày doanh nhân Việt Nam năm 2023, lãnh đạo TP Đà Nẵng có buổi gặp gỡ với hơn 300 doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Xin ông cho biết, sau buổi gặp gỡ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đề xuất những biện pháp gì và thực hiện ra sao để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Thành phố luôn xác định hoạt động đối thoại với doanh nghiệp là dịp để lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau tìm cách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, vừa là cơ sở để các cấp chính quyền thành phố có sự điều hành, quản lý tốt hơn trong thực tiễn, nhất là trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng thân thiện, năng động, hiện đại và sáng tạo.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Quan điểm của thành phố là bảo đảm hài hòa lợi ích cho doanh nghiệp với phương châm “không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau”; hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này được thể hiện rõ qua việc cụ thể hóa Chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” với nhiều nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến rà soát quy hoạch, cơ sở pháp lý, nghĩa vụ tài chính nhằm giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững sau những ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19; theo đó, thành phố thực hiện hiệu quả 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đối với những vấn đề tồn đọng nhiều năm thuộc thẩm quyền của thành phố liên quan đến các kết luận thanh tra, bản án đã được tập trung chỉ đạo xử lý và đạt được những kết quả tích cực. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, thành phố đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các Tổ công tác của Trung ương kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nhằm khơi thông các nguồn lực, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và của thành phố. Nhờ đó, trong năm qua, thành phố đã tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhiều dự án được cấp mới và được điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng số vốn gần 50.000 tỷ đồng.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

- Trong quá trình đồng hành, gỡ vướng cho doanh nghiệp, TP Đà Nẵng gặp phải những thách thức gì, làm thế nào để vượt qua những khó khăn này?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Trên thực tế, quá trình phát triển, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn luôn đối diện với các khó khăn, thách thức với nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, khiến quá trình đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Trong đó, về chủ quan, thành phố cũng đã nhận thấy các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm chưa được tháo gỡ liên quan lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư của các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư dự án của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tâm lý một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức sợ trách nhiệm, nhất là tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao, là nguyên nhân của những trì trệ, ách tắc trong xử lý thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp... Những hạn chế nêu trên đòi hỏi thành phố cần có cách làm đột phá, quyết liệt hơn, nhất là khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn mang tính chủ quan, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Trên cơ sở đó, ngày 27/10/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị số 34-CT/TU về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay” để chấn chỉnh thực trạng này.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo đó, trong thời gian đến, thành phố quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực vượt qua khó khăn, làm đúng, đầy đủ trách nhiệm của mình; mạnh dạn đề xuất, quyết định tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại nhiều năm, những vấn đề mới đặt ra nhưng có mâu thuẫn trong quy định pháp luật hoặc các quy định không còn phù hợp để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Tất cả phải được thực hiện với động cơ trong sáng vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp và vì mục tiêu xây dựng một thành phố phát triển, văn minh, hiện đại trong tương lai.

-Trong bối cảnh biến động của thị trường và nền kinh tế, lãnh đạo TP Đà Nẵng có những chiến lược cụ thể nào để khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp trong năm 2024?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá, nhân tố đóng góp chủ yếu cho nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế. Theo đó, TP Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của quốc gia. Xây dựng, phát triển các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, tập trung ươm tạo công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp gắn với sản xuất công nghệ cao, công nghệ thông tin và tài chính - ngân hàng. Thời gian đến, để khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp, bên cạnh việc tiếp tục phát huy các thành tựu, kết quả đạt được, thành phố tập trung:

Thứ nhất, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và trong từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương. Ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho hoạt động đổi mới sáng tạo phát triển.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố; nhờ đó, năm 2020 và 2022, TP Đà Nẵng đã nhận được danh hiệu “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Đặc biệt, thành phố đã kiến nghị Trung ương ban hành các cơ chế chính sách đặc thù về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng và triển khai Đề án TP Đà Nẵng - Thành phố Đổi mới sáng tạo làm cơ sở để triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng, khu ươm tạo tại Khu Công nghệ cao TP Đà Nẵng, xây dựng và ban hành cơ chế vận hành Không gian đổi mới sáng tạo tại Khu Công viên phần mềm số 2... Tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại TP Đà Nẵng và triển khai các hoạt động có liên quan.

Thứ tư, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thành lập các doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hoá, công nghệ sinh học, nghiên cứu thiết kế chip bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ...

Thứ năm, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo cơ hội kết nối đầu tư, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác giữa các doanh nghiệp Đà Nẵng với các đối tác quốc tế. Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế. Thu hút các quỹ đầu tư, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ, các đối tác tiềm năng đến TP Đà Nẵng nhằm xây dựng thương hiệu TP Đà Nẵng thành điểm đến quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực. Đặc biệt, tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ vi mạch, bán dẫn.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

- Trong bối cảnh khó khăn của ngành du lịch toàn cầu, TP Đà Nẵng đã thực hiện những chiến lược cụ thể nào để trở thành điểm sáng trong việc phục hồi du lịch?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Nhờ các chính sách mới thuận lợi về thị thực, chính sách giảm thuế phí, hỗ trợ lãi suất kịp thời của Quốc hội, Chính phủ cùng nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền thành phố và doanh nghiệp, TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch trong giai đoạn bình thường mới với chiến lược xây dựng “Điểm đến TP Đà Nẵng an toàn, đặc sắc và mến khách”. Theo đó, thành phố đã huy động hiệu quả các nguồn lực để tập trung triển khai 4 mũi nhọn chiến lược: (1) Truyền thông quảng bá, xúc tiến đường bay quốc tế và xúc tiến thị trường; (2) Phát triển sản phẩm du lịch với phương châm “chú trọng tạo ra các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, chất lượng cao gắn với nâng cấp, “làm mới” những sản phẩm du lịch hiện có”; (3) Đảm bảo nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ; (4) Đảm bảo môi trường du lịch an ninh an toàn, xanh sạch đẹp với sự chung tay của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Nhờ đó, ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của thành phố (chiếm khoảng 69% GRDP thành phố). TP Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện tầm cỡ khu vực và quốc tế; hình ảnh, vị thế lan tỏa ngày càng lớn của Đà Nẵng đối với du khách trong và ngoài nước (Đà Nẵng liên tục được vinh danh với các giải thưởng, danh hiệu quốc tế như top 15 điểm đến yêu thích nhất châu Á năm 2022; thứ 3 trong top 10 thành phố du lịch tốt nhất Đông Nam Á năm 2022 do tạp chí Travel & Leisure bình chọn; dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam...). Năm 2023, tổng lượng khách lưu trú ước đạt 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần, trong đó tổng lượt khách quốc tế lưu trú ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gấp 4 lần so năm 2022; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2022.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

- Năm 2024, tình hình kinh tế được dự báo tiếp tục khó khăn, TP Đà Nẵng đã có chiến lược nào để thu hút du khách mới, đồng thời duy trì, phát triển khách hàng truyền thống?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Năm 2024 dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng, tác động đến hoạt động du lịch của thành phố. Vì vậy, để tiếp tục phát triển và khẳng định thương hiệu du lịch thành phố trên bản đồ du lịch trong nước và khu vực, cần có sự đồng lòng, quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị thành phố, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch và chung tay của người dân. Trong đó, thành phố xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên triển khai trong thời gian đến:

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Tập trung triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành các quy hoạch phân khu; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động du lịch và các ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp và Hiệp hội du lịch, nhất là giải pháp hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch lớn để tạo sản phẩm du lịch mới, đặc thù, khác biệt mang tính lan tỏa, động lực cho phát triển ngành du lịch nói riêng và phát triển kinh tế thành phố nói chung.

Tiếp tục đầu tư, đăng cai tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc để thu hút khách du lịch. Xây dựng, triển khai chiến lược đa dạng hóa thị trường để đảm bảo khai thác hiệu quả các thị trường khách nội địa, quốc tế truyền thống và tìm kiếm phát triển các thị trường mới tiềm năng.

Cân đối và phân bổ hợp lý các nguồn lực cho mục tiêu phát triển du lịch, nhất là, ưu tiên nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch; chú trọng việc đầu tư thiết kế cảnh quan thành phố, cảnh quan tuyến biển, phố đi bộ, cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện, an toàn cho du khách.

Đảm bảo an ninh trạt tự, an toàn xã hội, kêu gọi người dân thành phố tiếp tục đồng lòng, cùng chung tay với thành phố và các doanh nghiệp trong phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, hướng đến mỗi người dân là một “Đại sứ du lịch”, góp phần tạo nên hình ảnh TP Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp, chuyên nghiệp, thực sự tôn trọng khách và là một thành phố đáng đến.

- Thành phố đã triển khai những sáng kiến và chính sách như thế nào để thúc đẩy phát triển du lịch đêm, nhằm tạo nên sức hút đặc biệt và thu hút khách du lịch

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Từ năm 2020, thực hiện chủ trương của Chính phủ, TP Đà Nẵng đã ban hành và tổ chức triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm với các định hướng, nhiệm vụ cụ thể về khai thác và phát triển sản phẩm du lịch ban đêm trên cơ sở tiềm năng lợi thế của thành phố. Theo đó, thành phố đã huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan và sản phẩm du lịch ban đêm như hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo và giai đoạn 1 Phố du lịch An Thượng; thí điểm tổ chức các mô hình sản phẩm du lịch ban đêm như Bãi biển đêm Mỹ An, Phố du lịch An Thượng, Chợ đêm Sơn Trà, Chợ đêm Helio, các tuyến phố chuyên doanh ẩm thực đêm; các show diễn (Áo dài show, Charming Show, Hồn Việt); chương trình du ngoạn trên sông Hàn về đêm; tăng tần suất chương trình Cầu Rồng phun lửa phun nước lên 3 đêm/tuần; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, tổ chức chương trình trải nghiệm, sự kiện, lễ hội ban đêm tại các khu, điểm du lịch: Bà Nà (Bà Nà By Night), Công viên châu Á; khuyến khích, vận động các siêu thị, trung tâm mua sắm, các cửa hàng ăn uống tăng thời gian mở cửa phục vụ; tạo điều kiện hình thành các dịch vụ karaoke, bar, tụ điểm giải trí, nhà hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe - làm đẹp… đã tạo được sự đa dạng và đặc sắc khác biệt được người dân và du khách đánh giá cao.

Thành phố cũng đã tổ chức và hỗ trợ tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch ban đêm quy mô, đặc sắc như Lễ hội Tận hưởng mùa hè, chương trình khai trương mùa du lịch biển, Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, Tuần lễ du lịch Hòa Bắc, sự kiện văn hóa, lễ hội 02 bờ sông Hàn, sự kiện âm nhạc; đặc biệt, việc tổ chức trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã tạo điểm nhấn nổi bật, sản phẩm du lịch ban đêm đặc biệt riêng có của TP Đà Nẵng.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Trong thời gian đến, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch ban đêm như: Triển khai thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng và thí điểm dịch vụ du lịch ban đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu (dự kiến khai trương quý I/2024); triển khai chương trình lễ hội 2 bờ sông Hàn (trong đó, tăng số lượng chương trình âm nhạc đường phố). Tổ chức các chương trình tour đêm trên cơ sở kết nối các điểm tham quan, trải nghiệm du lịch đêm, trong đó nghiên cứu chương trình trải nghiệm tại Bảo tàng Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Thành Điện Hải, Cầu Rồng (show diễn nghệ thuật, chiếu sáng 3D Mapping, tham quan...). Tổ chức du lịch đường thủy ngắm TP Đà Nẵng về đêm. Hỗ trợ khởi công các dự án: Dòng sông ánh sáng; Khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế, Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm; giai đoạn 2 Phố du lịch An Thượng…

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

- Ông có thể cho biết Quy hoạch thành phố TP Đà Nẵng 2021-2030 có điểm đột phá nào đặc biệt, phản ánh triển vọng và cơ hội mới cho thành phố?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một bước cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu, nhiêm vụ, giải pháp phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt. Bản quy hoạch là kết quả của trí tuệ tập thể, của những đóng góp đầy tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện khát vọng của nhân dân Đà Nẵng về thành phố đáng sống, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực.

Với tầm nhìn đến năm 2050 xây dựng TP Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế, bản quy hoạch lần này của TP Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển kinh tế trên 03 trụ cột: (1) Du lịch gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; (2) Kinh tế tri thức; (3)Trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

Đối với kinh tế tri thức, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin mà cụ thể là ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn sẽ được TP Đà Nẵng lựa chọn là lĩnh vực phát triển đột phá trong thời gian tới. Nhân lực, cơ chế, chính sách và công nghệ sẽ là 03 nhân tố quan trọng để TP Đà Nẵng tập trung nắm bắt cơ hội là điểm đến mới của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. Chính quyền thành phố cũng sẽ đưa nội dung vi mạch, bán dẫn vào chương trình xúc tiến, kêu gọi đầu tư, hợp tác quốc tế từ năm 2024; tập trung thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và bán dẫn, đóng gói và kiểm thử vào TP Đà Nẵng. Đây là vấn đề mà lãnh đạo thành phố rất quyết tâm với mong muốn đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Đối với định hướng trở thành một trung tâm dịch vụ chất lượng cao, thành phố sẽ ưu tiên triển khai một số dự án quan trọng, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng để mở rộng không gian kết nối và tạo sức hấp dẫn về một khu trung tâm kinh doanh thương mại, tài chính hiện đại, chất lượng sống cao, thân thiện và đáng sống. Cảng Liên Chiểu, Cảng Tiên Sa và Cảng hàng không quốc tế TP Đà Nẵng cùng với một số dự án hạ tầng giao thông huyết mạch sẽ là dấu ấn mở ra cơ hội cho TP Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics, của ngõ giao nhận, vân chuyển về đường bộ, đường biển và đường hàng không của các địa phương, quốc gia trên hành lang kinh tế Đông - Tây, trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án phát triển TP Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, hình thành khu phi thuế quan, các cơ sở y tế chuyên sâu và xây dựng đại học TP Đà Nẵng trở thành đại học quốc gia. Tất cả những điều này tạo không gian phát triển mới, giá trị mới cho thành phố bứt phá phát triển trong thời gian tới.

- Quy hoạch có những biện pháp nào nhằm huy động nguồn lực vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI, để thúc đẩy phát triển trong giai đoạn 2021-2030?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Theo định hướng quy hoạch thành phố, trong thời kỳ 2021-2030 dự kiến thành phố cần khoảng 800 nghìn tỷ đồng để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó, có khoảng 10-15% là nguồn vốn FDI. Đây là mục tiêu thể hiện tính đột phá cao nhưng thách thức lớn đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố. Do đó, thời gian đến, cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính và quy hoạch, đất đai theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; tăng cường đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực; nghiên cứu cơ chế huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước; kiến nghị Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù mới để tạo động lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 43-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị.

Longform | Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: Luôn cầu thị lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược, trọng điểm phù hợp với định hướng phát triển thành phố và các ngành mũi nhọn, công nghệ cao, công nghệ mới… Mở rộng kết nối thị trường trong nước và ngoài nước; tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần nâng cao năng suất lao động, trình độ công nghệ của nền kinh tế, năng lực cạnh tranh của thành phố, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng Cách mạng công nghệ lần thứ tư.

Thành phố cũng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình, dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai thông qua việc sớm xây dựng trình và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2026 - 2030, các kế hoạch sử dụng đất quận, huyện, đảm bảo quỹ đất để triển khai thực hiện các định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, các dự án đã được xác định theo các quy hoạch quốc gia, quy hoạch thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Kim Ngân - Hoàng Hưng - JK - Nguyễn Hương