Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "xuất khẩu cám gạo trích ly", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Ấn Độ tiếp tục cấm xuất khẩu cám gạo

Ấn Độ tiếp tục cấm xuất khẩu cám gạo

Ấn Độ vừa ban hành việc cấm xuất khẩu cám gạo trích ly, thông báo có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 30/11/2023.
Phiên bản di động