Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Văn hóa Vietsovpetro", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Chương trình đối thoại: Tuổi trẻ tiếp bước truyền thống, phát huy văn hóa Vietsovpetro

Chương trình đối thoại: Tuổi trẻ tiếp bước truyền thống, phát huy văn hóa Vietsovpetro

Đoàn TN Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức chương trình đối thoại với chủ đề “Tuổi trẻ tiếp bước truyền thống, phát huy văn hoá Vietsovpetro”.
Văn hóa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trên các công trình biển

Văn hóa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trên các công trình biển

Vietsovpetro hình thành và phát triển trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam-Liên Xô về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa.
Phiên bản di động