Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "tờ khai hải quan nhập khẩu", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Áp dụng hơn 12.000 dòng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CPTPP

Áp dụng hơn 12.000 dòng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CPTPP

Để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định CPTPP, hàng hóa xuất khẩu phải có chứng từ vận tải và tờ khai hải quan nhập khẩu.
Phiên bản di động