Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: Ký ức về cuộc hành quân thần tốc tới ngày toàn thắng

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: Ký ức về cuộc hành quân thần tốc tới ngày toàn thắng

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh là sư đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên từ miền Bắc tiến vào miền Nam.
Phiên bản di động