Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "thềm lục địa", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Văn hóa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trên các công trình biển

Văn hóa Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trên các công trình biển

Vietsovpetro hình thành và phát triển trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam-Liên Xô về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa.
Phiên bản di động