Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "thanh niên", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0

Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên không chỉ có ý nghĩa cá nhân, mà còn có ý nghĩa lịch sử, thời đại. Giá trị là cốt lõi và linh hồn của văn hóa.
Phiên bản di động