Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "sử dụng VNeID", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Dùng tài khoản VNeID đi máy bay: Hành khách được khuyến cáo gì?

Dùng tài khoản VNeID đi máy bay: Hành khách được khuyến cáo gì?

Hành khách được khuyến cáo mang thêm bản gốc giấy tờ đi máy bay, phòng tình huống gặp trục trặc, không sử dụng được tài khoản định danh điện tử (VNeID).
Phiên bản di động