Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "lấy ý kiến đề xuất", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Bộ Công an lấy ý kiến đề xuất lược bỏ vân tay, quê quán trên căn cước công dân

Bộ Công an lấy ý kiến đề xuất lược bỏ vân tay, quê quán trên căn cước công dân

Dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, đang được Bộ Công an lấy ý kiến đề xuất lược bỏ vân tay và sửa đổi thông tin số thẻ, quê quán...
Phiên bản di động