Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "hơn 15.000 tỷ đồng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Chính phủ sử dụng hơn 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ và mở rộng việc làm

Chính phủ sử dụng hơn 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ và mở rộng việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-CP, bổ sung hơn 15.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
Phiên bản di động