Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Hội thảo chuyên đề", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Các đơn vị PV GAS phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, tăng cường trao đổi thông tin

Các đơn vị PV GAS phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, tăng cường trao đổi thông tin

Các đơn vị của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo nâng cao công tác an toàn, chuyên môn nghiệp vụ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm.
Phiên bản di động