Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "giàn khoan dầu khí của Mỹ", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Baker Hughes: Số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ giảm lần đầu tiên sau 3 tuần

Baker Hughes: Số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ giảm lần đầu tiên sau 3 tuần

Số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ đã giảm 11 giàn xuống mức 630 giàn đang hoạt động trong tuần kết thúc ngày 22/9.
Phiên bản di động