Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "EVN Hà Nội", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ chương trình DR của EVNHANOI

Doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nhờ chương trình DR của EVNHANOI

Doanh nghiệp đồng hành với Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR) mùa cao điểm đã tiết kiệm hàng trăm triệu đồng.
Phiên bản di động