Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "đối ngoại Việt Nam", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Đối ngoại Việt Nam 2023: Chủ động vai trò tiên phong

Đối ngoại Việt Nam 2023: Chủ động vai trò tiên phong

Đại dịch Covid-19 từng bước được kiểm soát, từ thích ứng ta chủ động thúc đẩy đối ngoại nhằm tạo ra môi trường hòa bình, phục vụ an ninh và phát triển đất nước.
Việt Nam khẳng định vai trò đối tác đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế

Việt Nam khẳng định vai trò đối tác đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế

Các chuyến công du của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyến thăm của lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam cho thấy 1 năm hoạt động hiệu quả của đối ngoại Việt Nam.
Phiên bản di động