Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "đấu tranh chống hàng giả", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Quyết liệt đấu tranh phòng, chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phòng, chống hàng giả trên thương mại điện tử, bảo vệ người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của lực lượng quản lý thị trường.
Phiên bản di động