Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Chuẩn hóa thuê bao", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Chuẩn hóa thuê bao là giai đoạn thứ 2 trong công cuộc xử lý sim rác

Chuẩn hóa thuê bao là giai đoạn thứ 2 trong công cuộc xử lý sim rác

Đảm bảo thông tin chính xác bằng việc đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là giai đoạn thứ 2 trên tổng số 3 giai đoạn trong công cuộc xử lý sim rác.
Phiên bản di động