Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "bịa đặt thông tin", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Triệu tập admin “Xe Phú Thọ” vì bịa đặt “BKS 19A-555.55 đã có chủ”

Triệu tập admin “Xe Phú Thọ” vì bịa đặt “BKS 19A-555.55 đã có chủ”

Biển số đẹp 19A - 555.55 chưa đấu giá, nhưng admin “Xe Phú Thọ” đã photoshop, gắn vào một chiếc xe hiệu Kia và bịa đặt “biển số này đã có chủ”.
Phiên bản di động