Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Câu chuyện điện mặt trời và chủ nghĩa dân túy trong phát ngôn và truyền thông

Câu chuyện điện mặt trời và chủ nghĩa dân túy trong phát ngôn và truyền thông

Chủ nghĩa dân túy, một khái niệm còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng thời gian gần đây bỗng có bóng dáng “quen thuộc” quanh những phát ngôn về câu chuyện điện mặt trời.
Phiên bản di động