Kinh tế Việt Nam - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "bài toán giảm phát thải ròng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://kinhte.congthuong.vn/
Giải bài toán giảm phát thải ròng bằng “0” cho ngành năng lượng

Giải bài toán giảm phát thải ròng bằng “0” cho ngành năng lượng

Giảm phát thải ròng bằng “0” cho ngành năng lượng đến năm 2050 không thuần túy tăng dần tỷ trọng năng lượng tái tạo mà cần phải tăng hiệu suất năng lượng.
Phiên bản di động